• МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ > Хураангуй
  Зүүн хойд азийн аюулгүй байдлын асуудлаар “УЛААНБААТАРЫН ЯРИА ХЭЛЭЛЦЭЭ” олон улсын хурал амжилттай үргэлжилж байна
 • МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ > Хураангуй
  Зүүн хойд азийн аюулгүй байдлын асуудлаар “УЛААНБААТАРЫН ЯРИА ХЭЛЭЛЦЭЭ” олон улсын хурал болж байна
 • МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ > Хураангуй
  “УЛААНБААТАРЫН ЯРИА ХЭЛЭЛЦЭЭ” олон улсын V бага хурал болно
  Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Стратеги судалгааны хүрээлэнгээс хамтран зохион байгуулж буй Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын тухай “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын V бага хурал 2018 оны 6 дугаар сарын 14, 15-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод хуралдана.
 • МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ > Хураангуй
  Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх "Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ" IV бага хурлын эмхэтгэл
Зүүн хойд азийн аюулгүй байдлын асуудлаар “УЛААНБААТАРЫН ЯРИА ХЭЛЭЛЦЭЭ” олон улсын хурал амжилттай үргэлжилж байна
Зүүн хойд азийн аюулгүй байдлын асуудлаар “УЛААНБААТАРЫН ЯРИА ХЭЛЭЛЦЭЭ” олон улсын хурал болж байна
“УЛААНБААТАРЫН ЯРИА ХЭЛЭЛЦЭЭ” олон улсын V бага хурал болно
Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх "Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ" IV бага хурлын эмхэтгэл