• МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ > Хураангуй
  Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон Улсын VI бага хурал хоёр дахь өдрөө үргэлжилж байна.
  Өнөөдрийн хурлаар Зүүн хойд Азид эрчим хүчний хамтын ажиллагааг дэмжих нь, Гамшгийн нөхцөл дэх хүмүүнлэгийн сорилт бэрхшээлүүд сэдвээр хуралдаж байна.
 • МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ > Хураангуй
  “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын VI бага хурлын Үндсэн хэлэлцүүлэг: Зүүн хойд Ази дахь хамтын ажиллагаа ба өрсөлдөөний динамик
  “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон Улсын VI бага хурлын “Зүүн хойд Ази дахь хамтын ажиллагаа ба өрсөлдөөний динамик” сэдэвт Үндсэн хэлэлцүүлэг 15.00 цагт эхэллээ.
 • МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ > Хураангуй
  “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон Улсын VI бага хурлын Үндсэн хуралдаан “Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын орчин: боломж ба сорилт” сэдвийн дор үргэлжилж байна
  Зүүн Хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон Улсын VI бага хурлын Үндсэн хуралдаан “Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын орчин: боломж ба сорилт” сэдвийн дор үргэлжилж байна.
 • МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ > Хураангуй
  Зүүн Хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон Улсын VI бага хурал эхэлж байна
  Стратеги судалгааны хүрээлэн, Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам хамтран зохион байгуулдаг Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын VI бага хурал эхэлж байна.
Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон Улсын VI бага хурал хоёр дахь өдрөө үргэлжилж байна.
“Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын VI бага хурлын Үндсэн хэлэлцүүлэг: Зүүн хойд Ази дахь хамтын ажиллагаа ба өрсөлдөөний динамик
“Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон Улсын VI бага хурлын Үндсэн хуралдаан “Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын орчин: боломж ба сорилт” сэдвийн дор үргэлжилж байна
Зүүн Хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон Улсын VI бага хурал эхэлж байна