Үндэсний аюулгүй байдлын Үзэл баримтлалын талаарх нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Үндэсний аюулгүй байдлын Үзэл баримтлалын талаарх нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

ҮАБЗ-ийн Стратеги судалгааны хүрээлэнгээс Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын талаарх…