Олон нийтийг төөрөгдөлд оруулах зэвсэг дэлхийн 2023 оны аюулгүй байдлын нэг эрсдэл болж байна

Олон нийтийг төөрөгдөлд оруулах зэвсэг дэлхийн 2023 оны аюулгүй байдлын нэг эрсдэл болж байна

Евроази групп (Euroasia Group) олон нийтийг төөрөгдөлд оруулах зэвсэг (Weapons…

Орос-Украины дайны улмаас Европын орнууд үндэсний батлан хамгаалах хүчин чадлаа эрчимтэй бэхжүүлж байна

Орос-Украины дайны улмаас Европын орнууд үндэсний батлан хамгаалах хүчин чадлаа эрчимтэй бэхжүүлж байна

Орос-Украины дайны улмаас Европын улсууд үндэсний аюулгүй байдлын стратегиа (ҮАБС)…