Франц Арменид нэн шинэ үеийн агаарын довтолгооноос хамгаалах радар, пуужин нийлүүлж эхлээд байна

Франц Арменид нэн шинэ үеийн агаарын довтолгооноос хамгаалах радар, пуужин нийлүүлж эхлээд байна

Армен-Азербайжаны хооронд 2020, 2023 онд болсон томоохон хэмжээний тулгаралт Азербайжаны…