ОХУ-ын Үндэсний аюулгүй байдлын шинэчилсэн стратегийн албан бус орчуулгыг танилцуулж байна

ОХУ-ын Үндэсний аюулгүй байдлын шинэчилсэн стратегийн албан бус орчуулгыг танилцуулж байна

ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Владимир Путин 2021 онд 400 тоот зарлигаараа Үндэсний…