АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ҮЗҮҮЛЭХ МОНГОЛЫН ЭЛС, ШОРООН ШУУРГАНЫ НӨЛӨӨ

АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ҮЗҮҮЛЭХ МОНГОЛЫН ЭЛС, ШОРООН ШУУРГАНЫ НӨЛӨӨ

Жил бүрийн хавар Монголын их говиос дэгдэх элс болон шар…