Хятадын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, судлаачдын ээлжит уулзалт боллоо

Хятадын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, судлаачдын ээлжит уулзалт боллоо

Сртатегийн судалгааны хүрээлэнгээс уламжлал болгон “Хятадын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, судлаачдын…