Хятадын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, судлаачдын ээлжит уулзалт боллоо

Хятадын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, судлаачдын ээлжит уулзалт боллоо

Сртатегийн судалгааны хүрээлэнгээс уламжлал болгон “Хятадын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, судлаачдын…

“Шинэ эрин дэх Хятадын үндэсний батлан хамгаалалт” цагаан номын албан бус орчуулгыг танилцуулж байна

“Шинэ эрин дэх Хятадын үндэсний батлан хамгаалалт” цагаан номын албан бус орчуулгыг танилцуулж байна

Хятадын Засгийн газраас 2019 оны долоодугаар сарын 24-нд “Шинэ эрин…