“Монгол орны газар хөдлөлтийн идэвхжилт, аюулын үнэлгээ” сэдвээр уулзалт зохион байгууллаа

“Монгол орны газар хөдлөлтийн идэвхжилт, аюулын үнэлгээ” сэдвээр уулзалт зохион байгууллаа

ССХ-ийн Эдийн засгийн аюулгүй байдлын судалгааны төвөөс “Монгол орны газар…

Хамтын аюулгүй байдлын гэрээний байгууллагын Казахстанд явуулсан Энхийг сахиулах  ажиллагааны онцлог, туршлага, сургамж

Хамтын аюулгүй байдлын гэрээний байгууллагын Казахстанд явуулсан Энхийг сахиулах ажиллагааны онцлог, туршлага, сургамж

Хамтын аюулгүй байдлын гэрээний байгууллага (ХАБГБ)-ын Казахстанд явуулсан Энхийг сахиулах …