“НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцох боломж” анхны судалгаа 1993, 1994 он