Хамтын аюулгүй байдлын гэрээний байгууллагын Энхийг сахиулах ажиллагааны олон улсын эрх зүйн үндэслэл

Хамтын аюулгүй байдлын гэрээний байгууллагын Энхийг сахиулах ажиллагааны олон улсын эрх зүйн үндэслэл

2007 онд Хамтын аюулгүй байдлын гэрээний байгууллага (ХАБГБ)-ын гишүүн орнуудын…

“Шинэ эрин дэх Хятадын үндэсний батлан хамгаалалт” цагаан номын албан бус орчуулгыг танилцуулж байна

“Шинэ эрин дэх Хятадын үндэсний батлан хамгаалалт” цагаан номын албан бус орчуулгыг танилцуулж байна

Хятадын Засгийн газраас 2019 оны долоодугаар сарын 24-нд “Шинэ эрин…