Тус хүрээлэнгийн кибер аюулгүй байдлын залуу судлаачдад судалгааны арга зүйд суралцах, кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр бодлогын судалгаа хийх боломжоор хангах ажлын хүрээнд “Мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд төрийн болон төрийн бус байгууллага, их дээд сургуулийн залуучууд оролцов.

Similar Posts