Стратеги судалгааны хүрээлэнгийн урилгаар доктор, профессор судлаач А.Цанжид хүрэлцэн ирж “Бодлогын судалгааны арга зүйн семинар”-ыг зохион байгууллаа. Семинараар улс төрийн бодлогын шинжилгээ, түүний онол болон бодлогын судалгааны арга зүйн талаар илтгэл тавьж Стратеги судалгааны хүрээлэнгийн судлаачидтай санал солилцов.

Similar Posts