Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” Олон улсын VI бага хурал

Зүүн Хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх“Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын VI бага хурлыг 2019 оны 6 дугаар сарын 5, 6-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. Хуралд Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ, БНСУ,  Япон, АНУ, ИБУИНХУ, Канад, Нидерланд, Норвеги, ХБНГУ, БНФУ, ШХУ, ЕХ мөн НҮБ-ын системийн болон бусад олон улсын байгууллагын төлөөлөгчид, эрдэмтэн, судлаач, засгийн газрын төлөөлөгчид болох нийт 300 гаруй хүн оролцлоо. Дэлгэрэнгүй


“Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын V бага хурал

Монгол Улсын ГХЯ болон ҮАБЗ-ийн Стратегийн судалгааны хүрээлэн “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын хурлыг 2018 оны зургаадугаар сарын 14-15-ны өдөр зохион байгууллаа.
“Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” нь бүс нутаг дахь улс орнуудын хамтын ажиллагаа, энхтайван итгэлцлийг бэхжүүлэх, дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүрэг, хариуцлагаа

Дэлгэрэнгүй


Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын IV бага хурал

Зүүн Хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын эрдэм шинжилгээний IV бага хурлыг 2017 оны 6 дугаар сарын 15, 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. Өмнөх 3 удаагийн бага хурлыг академик буюу 2 дугаар сувгийг өргөнөөр ашиглан эрдэмтэн, судлаачдыг хамруулсан бол энэ удаад 1.5 дугаар суваг хэлбэрээр зохион байгуулж төр засгийн албан тушаалтнууд болон олон

Дэлгэрэнгүй


Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын эрдэм шинжилгээний III бага хурал

Зүүн Хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын эрдэм шинжилгээний III бага хурлыг 2016 оны 6 дугаар сарын 16,17-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. Энэ удаагийн хуралд ОХУ, БНХАУ, Япон, БНСУ, БНАСАУ, АНУ, ХБНГУ, БНФУ, БНЭУ, Авсрали, ИБУИВУ, Монгол Улсаас гадна НҮБ, Европын Холбоо,

Дэлгэрэнгүй


Зүүн хойд Азийн  аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын эрдэм шинжилгээний II бага хурал

Зүүн Хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын эрдэм шинжилгээний II бага хурлыг 2015 оны 6 дугаар сарын 25, 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Хуралд Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ, Япон, БНСУ, АНУ, БНЭУ гэсэн нийт 7 орны төлөөлөгчид оролцож, аюулгүй байдлын уламжлалт

Дэлгэрэнгүй


Зүүн хойд Азийн  аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын эрдэм шинжилгээний анхдугаар бага хурал

Зүүн Хойд Азийн бүх улстай найрсаг харилцаатай орны хувьд тус бүс нутагт тулгамдаж буй аюулгүй байдлын асуудлыг яриа хэлэлцээний замаар шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулах үүднээс анх энэхүү яриа хэлэлцээг санаачилсан билээ. ЗХА-ийн аюулгүй байдлын асуудлаар эрдэмтэн судлаачдын байр суурийг

Дэлгэрэнгүй