Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөв байдлын тухай эрдэмтэн судлаачидтай санал солилцох уулзалтыг энэ сарын 18-ны өдөр зохион байгуулав. Тус уулзалтаар Монгол Улсын макро эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал, нийгмийн өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх чухал ач холбогдолтой байснаараа онцлог байв.

Уулзалтыг тус хүрээлэнгийн Эдийн засгийн аюулгүй байдлын судалгааны төвөөс зохион байгуулж оролцлоо.

Similar Posts