Мэдээ, мэдээлэл

“ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЯРИА ХЭЛЭЛЦЭЭНИЙ МЕХАНИЗМ БҮРДҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ БА БНАСАУ-ЫН УЛС ТӨР, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГАА” НОМ

АНУ-ын Азийн сантай хамтран хэрэгжүүлсэн төслийн хүрээнд Стратегийн судалгааны хүрээлэн “Зүүн хойд Азийн Аюулгүй байдлын яриа хэлэлцээний механизм бүрдүүлэх арга зам ба БНАСАУ-ын улс төр, эдийн засгийн судалгаа” номыг олон нийтэд хүргэж байна.