АЗИ, ЕВРОПЫН ТИНК ТАНК ХҮРЭЭЛЭНГҮҮДИЙН 18 ДУГААР УУЛЗАЛТ МОНГОЛ УЛСАД БОЛЛОО

Монгол ҮАБЗ-ийн Стратегийн хүрээлэн Конрад Аденауэр сан, Сингапур дахь Европын төв, Филиппин дэх Стратеги, хөгжлийн хүрээлэнтэй хамтран “Хэлхээ холбооны эрин үе - АСЕМ ба ирээдүй” уулзалтыг 2016 оны 5 дугаар сарын 11-12-ны өдөр Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа.

Энэхүү хэлэлцүүлэг нь 5 дугаар сарын 12-13-ны өдөр зохион байгуулсан АСЕМ-ын Ахлах албан тушаалтнуудын уулзалттай давхцаж буйгаараа онцлог бөгөөд Ази, Европын орнуудын засгийн газрын ахлах тушаалтнуудтай санал бодлоо солилцох боломж олгосноороо  ач холбогдолтой боллоо.

Оролцогчид харилцан хэлхээ холбоог өргөжүүлэх, аюулгүй байдал, эдийн засгийн хүрээнд АСЕМ-ын гүйцэтгэх үүрэг, дэлхийн засаглалд үзүүлэх түүний нөлөөний талаар ярилцаж, санал бодлоо солилцлоо.

Хэлэлцүүлгийн үеэр яригдсан сэдвүүд Монгол Улсад ихээхэн ач холбогдолтой бөгөөд цаашид манай улс хоёр бүс нутгийн хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулах боломжтой юм.

Уулзалт жил бүр Ази, Европын орнуудын аль нэгэнд ээлжлэн болдог бөгөөд Ази, Европын тинк танк хүрээлэнгүүдийн төлөөлөгчдөд хоёр бүс нутаг, олон улсын харилцааны тулгамдсан асуудлаар санал бодол, мэдээлэл, туршлагаа солилцох боломж олгох зорилготой. Мөн хоёр тивийн хүрээлэнгүүдийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, АСЕМ-ын үйл явцыг дэмжих замаар АСЕМ-ын тинк танкуудын яриа хэлэлцээний  2 дугаар сувгийн санаачилга болж ажилладаг.