Стратегийн судалгааны хүрээлэн төвийг сахих асуудлаар ном орчуулан хүргэж байна

ХБНГУ-ын Конрад Аденаур сангийн дэмжлэгтэйгээр Стратегийн судалгааны хүрээлэн “Монгол Улсын байнга төвийг сахих статус ба Монгол-Европын харилцаа” сэдэвт судалгааны төслийг 2016 онд хэрэгжүүлж байна.

Төслийн хүрээнд, Австрийн Үндэсний Батлан хамгаалах академийн судлаач Гунтер Хаузерийн “Европын орнуудын төвийг сахих, эвсэлд үл нэгдэх бодлого” номыг Греман хэлнээс орчуулан, олон нийтэд хүргэж байна.