“Нэгдсэн Солонгос айсуй” ном хэвлэгдэн гарлаа

Б.Лхагваа  “Нэгдсэн Солонгос айсуй”: Шинэ баримт мэдээ, мэдээлэл, цэгц ойлголт ном хэвлэгдэн гарлаа. Энэ номонд Солонгосын хойгийн өнөөгийн дүр төрхийн тухай цэгцтэй ойлголт өгөх, мөн тус Хойгийн нэгдэж нийлэхийн давуу  талыг түлхүү тусгасан юм.

Үүнд: Уг ном дараах бүтэцтэй.

  1. Улс, үндэстэн задрах, хуваагдах, нэгдэж нийлэх үйл явцын тухай товч ойлголт
  2. Зүүн хойд Ази дахь хүчний харьцаа ба Солонгосын хойг
  3. Солонгос чөлөөлөгдсөн ба хуваагдсан нь
  4. Хүйтэн дайны үеийн “Халуун дайн” /1950-1953/
  5. Хуваагдмал байдлаа гэтлэн давах гол хүчин зүйлс
  6. Бүс нутгийн аюулгүй байдал, хамтын ажиллагаа
  7. Хуваагдмал байдлаа гэтлэн давж чадсан орнуудын туршлага, сургамж
  8. Нэгдсэн Солонгос айсуй