Холбоосууд

president.mn

Монгол, Германы эрдэм шинжилгээний бага хурал боллоо

Монгол Улсын ҮАБЗ-ийн Стратегийн судалгааны хүрээлэн нь ХБНГУ-ын Дэлхий дахин, бүс нутаг судлалын хүрээлэн /GIGA/, Фридрих-Эбертийн сантай хамтран “Олон улсын харилцаа, зүүн болон төв азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх Монгол, Германы эрдэм шинжилгээний бага хурал”-ыг  2015 оны 9 дүгээр сарын 21,22 өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа.

МОНГОЛ УЛСЫН ЦӨМИЙН ЗЭВСЭГГҮЙ СТАТУСЫН АСУУДЛААР АСЕАН-Ы БҮСИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТЫН ОРНУУДЫН СЕМИНАР БОЛЛОО

Монгол Улсын Засгийн газар, Филиппин Улсын Засгийн газартай хамтран 2015 оны 9 дүгээр сарын 3, 4-ний өдөр “Монгол Улсын Цөмийн зэвсэггүй статусыг сурталчилах нь” сэдвээр АСЕАН-ы бүсийн чуулга уулзалт /АРФ/-ын орнуудын семинарыг Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа.