1Биотерроризмын тухай
 2Үндэсний аюулгүй байдлын хэрэгжилтийн үнэлгээний тухай
 3Тансаг хэрэглээний тухай
 4Нийгмийн барометр-2020 судалгаа
 5Шинэ Коронавирусын халдвар дэлхий дахинд тархсантай холбогдон Монгол Улсын дотоодод үүссэн нөхцөл байдал ба хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал
 6Монгол улсын 21 аймаг, нийслэлийг хөгжүүлэх 2020 оны үндсэн чиглэлд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах стратегийн зорилтуудыг тусгасан байдлын танилцуулга  
 7БНСУ-д албан болон албан бусаар хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийн талаар баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай
 8Зарим орнуудын улс төрийн нөхцөл байдал  
 9Монгол улс, БНАСАУ-ын харилцааны эерэг, сөрөг тал ба цаашдын чиг хандлага
 10Хил  орчмын  бүс нутгийн эдийн  засгийн хөгжил, Хил дагуух орон нутгийн хөгжлийн бодлого” Сэдэвт судалгааны ажлын тайлан
 11Банкны салбарын эдийн засаг дахь үүрэг оролцоог сайжруулах бодлогын судалгаа  
 12Монгол-Орос Улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал, хамтран ажиллах боломжууд
 13ШХАБ-ын динамик төлөв, Монгол улсын оролцоог тодотгох нь  
 14Зүүн хойд азийн “гуравдагч хөрш”-ийн Орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагаа  хөгжүүлэх нь: Япон, Бнсу  
 15Их гүрнүүдийн харилцаа: Хятад, Оросын түншлэл

Similar Posts